[JZ Club特别演出] 美国融合爵士盛宴:Wayne Krantz吉他三重奏

她独特磁性的嗓音,

她魅力四射的外型,

她无可挑剔的吐字发音,

她令人沉醉的表演。

让张乐诠释最好的上海爵士!

  • [JZ Club] 2/3&4 Classics of Bebop—经典bebop之夜
  • [JZ Club] 2/5 赵可•能性乐队
  • [JZ Club] 2/6 红节奏
  • [JZ Club] 2/8&9 司徒嘉伟四重奏携特别嘉宾

  • Wooden Box Cafe (JZ-Group)

    9 Qing Hai Road (Near West Nan Jing Road)