[JZ Club]6/16肯塔基大学爵士乐团

她独特磁性的嗓音,

她魅力四射的外型,

她无可挑剔的吐字发音,

她令人沉醉的表演。

让张乐诠释最好的上海爵士!

  • [JZ Club]6/2向爵士萨克斯巨匠John Coltrane致敬
  • [JZ Club]6/3杨含奇与灵魂发声体
  • [JZ Club]6/7红节奏
  • [JZ Club]6/8田中菜绪子爵士三重奏

  • Wooden Box Cafe (JZ-Group)

    9 Qing Hai Road (Near West Nan Jing Road)